Nine voices

Nine voices

Ženklas pasakoja apie nykstančią meldinių nendrinukių populiaciją. Sukryžiuotos šakelės nurodo grėsmingą faktą – 95 proc. šių paukščių yra išnykę.

 

https://ninevoices.eu/

Sukurtas pavadinimas, logotipas, pakuotės dizainas bei svetainė

Pavadinimui mus įkvėpė devynbalsių paukščių šeima, kuriai priklauso meldinė nendrinukė. Tačiau pavadinimas turi ir perkeltinę prasmę: jis reiškia gamintojų ir vartotojų susitelkimą bendram tikslui – nykstančio paukščio ir plačiau – gamtos išsaugojimui. Žmonių ir gyvūnų simbiozėje yra šis tas pirmapradiška ir net magiška, tad „devyni“ yra ne skaičius, o susitelkusios stiprybės archetipas.

Logotipu siekiama perspėti apie nendrinukės likimą ir kartu paskatinti mąstyti apie bendrąsias gamtosaugos problemas.

Logotipas

Logotipas

Logotipo prezentacija

Logotipo variacijos

Logotipo variacijos

Firminės spalvos

Firminės spalvos

Reklaminė atributika

Reklaminė atributika

Svetainė

Svetainė